Kategoria: Dokumenty

  • Regulamin ZFSS

    Regulamin ZFSS z uwzględnieniem aneksu nr 2 Aneks nr 1 do Reg. ZFŚS Aneks nr 2 do Reg. ZFŚS

  • Regulamin pracy

    Regulamin pracy zał. 1 – wykaz prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet zał. 2 – wykaz prac szczególnie niebezpiecznych zał. 3 – wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby zał. 4 – wykaz prac wzbronionych młodocianym