Regulamin pracy


Regulamin pracy

zał. 1 – wykaz prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet

zał. 2 – wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

zał. 3 – wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby

zał. 4 – wykaz prac wzbronionych młodocianym