Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla Jaworzna


Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszeka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.

Na wniosek NSZZ “Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszeka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.

 

Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia.

 

– Ksiądz Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały dzień – dodał.

 

Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu. 

 

Podczas uroczystej mszy św. w Bazylice św. Brigidy zostały poświęcone relikwiarze bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jeden z nich trafi do Jaworzna. Relikwie z rąk ks. Abp Sławoja Leszka Głudzia odebrała jaworznicka delegacja: Waldemar Sopata przewodniczący NSZZ Solidarność Sekcji Terenowej miasta Jaworzno wraz z zastępcą przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdanem Bisiem a także Prezydentem Mista Jaworzna Pawłem Silbertem.

 

To duże wyróżnienie dla naszego miasta oraz  dla jaworznickich struktur Solidarności. To NSZZ Solidarność miasta Jaworzno wystąpiła do Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. W przyszłym roku w 35 rocznicę powstania NSZZ Solidarność planowane jest uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Relikwie te będą na stałe przypominać wielką postać dla kolejnych pokoleń jaworznian.

 

W kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie są już ufundowane przez jaworznicką Solidarność popiersi św. Jana Pawła II oraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki a już wkrótce kolegiata wzbogaci się o relikwie patrona NSZZ Solidarność.

 

W uroczystościach w Bazylice św. Brygidy brała liczna grupa przedstawicieli Solidarności z Jaworzna wśród której nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego NSZZ Solidarność z MPWiK Jaworzno.  

 

Zdjęcia z gdańskich uroczystości tutaj >>>

 

Na podstawie oficjalnej strony KK NSZZ Solidarność.