34 rocznica powstania NSZZ Solidarność – Gdańsk 31.08.2014 r.