Stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność


Zarząd Regionu wystosował dwa stanowiska, jedno do Pani Minister Klimatu i Środowiska. Drugie do Pana Ministra Finansów.