Porozumienie pomiędzy JMM a NSZZ Solidarność


We wtorek 12 marca 2024 r. w siedzibie Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzna zostały podpisane porozumienia o współpracy na kolejną kadencję pomiędzy Stowarzyszeniem Jaworzno Moje Miasto, a Radą Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzna. Strony reprezentowali: Paweł Silbert jako Prezes JMM oraz Tadeusz Kaczmarek, Członek Zarządu JMM. Ze strony związkowej byli: Waldemar Sopata Przewodniczący RTSP NSZZ Solidarność miasta Jaworzno oraz Andrzej Dudzik jego zastępca.  

Już początkiem roku JMM zwróciło się do struktur miejskich NSZZ Solidarność czy Solidarność zamierza kontynuować współprace na szczeblu samorządu z JMM. Po kilku spotkaniach Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność, przedstawiciele komisji zakładowych zrzeszonych w sekcji zdecydowali o podpisaniu porozumienia na kolejną kadencję. 

Porozumienie określa zasady bieżącej współpracy JMM i NSZZ Solidarność, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wyborów samorządowych. W porozumieniu związek popiera kandydaturę na Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta oraz kandydatów do Rady Miejskiej z list JMM. To tylko wycinek najważniejszych z punktów, ponieważ porozumienie określa szereg tematów.

Bliźniacze porozumienie tego samego dnia RTSP NSZZ Solidarność miasta Jaworzna podpisała ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości reprezentowanej przez Dariusza Starzyckiego, pełnomocnika PiS Jaworzno. 

Porozumienia takie przedstawiciele Solidarności z Jaworzna oraz JMM i PiS podpisali już po raz trzeci. 

Dział informacji NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno.