XXXI KZD. Prezydent Duda: Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane


Jestem dumny z dzieła, które przez ostatnie 8 lat wspólnie zrealizowaliśmy – powiedział podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” prezydent Andrzej Duda.

Na początku swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda podziękował za zaproszenie na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zaznaczył, że NSZZ „Solidarność” to symbol polskiej wolności.

Jestem dumny z dzieła, które przez ostatnie 8 lat wspólnie zrealizowaliśmy

– zaznaczył prezydent Duda.

Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki realizacji tych wspólnych postulatów Polska wygląda dziś znacznie lepiej niż przed rokiem 2015

– powiedział Andrzej Duda.

Bardzo dziękuję Solidarności. Nie mam wątpliwości, że zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, ostatnie lata pokazały dobitnie, że tak właśnie jest. Realna poprawa warunków życia w Polsce ogromnej rzeszy ludzi, powrót tych, którzy wyjechali za granicę szukać szansy, szukać pracy. Dziękuję za trudny czas 2020–2021 roku. Za wspólną walkę, by ochronić miejsca pracy

– powiedział.

Solidarność się nie zmienia

Dziękuję wszystkim Państwu za to, że Solidarność jest nią nie tylko ze słów, ale i z czynów. (…) Solidarność pomagała także tym, którzy nie są częścią rynku pracy – uchodźcom z Ukrainy. Dziękuję Państwu, że oni znaleźli dach nad głową, że Solidarność otworzyła swoje domy, że otworzyła serca – powiedział prezydent.

Zaznaczył także, że Solidarność od ponad 40 lat się nie zmieniła. Wciąż jest taka sama.

Gospodarska kwitnie. Wychodzimy konsekwentnie z wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie i agresją Rosji. (…) Nie schodzimy z drogi podwyższenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Da się realizować taką politykę, z pożytkiem dla kraju

– zaznaczył prezydent.

Dziękuję za frekwencję podczas minionych wyborów parlamentarnych, to niesłychanie ważne. Ma to fundamentalne znaczenie, tzw. legitymacja do tego, by móc powiedzieć: tak, to jest głos Polski. Tak, Polska po raz kolejny pokazała, że demokracja jest ugruntowana

– wskazywał w dalszej części wypowiedzi prezydent Duda.

Będziemy dalej konsekwentnie realizować politykę. Co do jednego nie mam wątpliwości, będę konsekwentnie realizował tę politykę, do której zobowiązywałem się wspólnie z Solidarnością. (…) Możecie być pewni, że ja z tej broni nie zejdę. Możecie być pewni, że będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane

– podkreślił prezydent.

„Proszę, abyście kontynuowali dzieło”

Prezydent odniósł się także do hasła tegorocznego Zjazdu: „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy!”, i do samego papieża Jana Pawła II.

– Był niebywale zdolnym politykiem. Przyczynił się swoją polityką do obalenia komunizmu – powiedział prezydent. Wspominał także pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.

Policzyliśmy się, kiedy on przyjechał i kiedy nas zebrał w 1979 roku. W kolejnych miejscach od Warszawy poczynając, od jego słynnych słów: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. On to osiągnął polityką spokojnej zmiany, związanej z misją, jaką przyszło mu zrealizować. To on pozwolił się zebrać i dał ku temu sygnał. Dziękuję, że gdy teraz świat zmienia się na naszych oczach, to zrozumiałe, ale gdy trzeba, stajecie w jego obronie. To nie tylko kwestia naszej wiary, ale także naszej racji stanu i przyszłości, aby nie pozwolić niszczyć bezkarnie najważniejszej obok Mieszka Pierwszego postaci. (…) Jedynej w naszych dziejach głowy Kościoła katolickiego. Ogromnie za to dziękuję, proszę, abyście kontynuowali to dzieło

– powiedział.

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

W dniach 19–20 października w Spale obraduje sprawozdawczo-wyborczy XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Krajowy Zjazd Delegatów dokona wyboru władz Związku na kadencję 2023–2028. Zostaną też nakreślone kierunki działań Solidarności na najbliższe lata.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową.

Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. W tym roku na obrady przybędzie 248 delegatów.

W Zjeździe udział bierze Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG Sobieski Waldemar Sopata oraz Andrzej Dudzik Przewodniczący Solidarności jaworznickich Wodociągów

Autor: Marlena Nowakowska, Barbara Michałowska, kor.
Źródło: tysol.pl