Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ Solidarność


W dniu wczorajszym tj. 25.05.2023r w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ Solidarność na którym wybrano na Przewodniczącego na nową kadencje kolegę Andrzeja Dudzika z Reg. Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji z Regionu Śląsko Dąbrowskiego. Wybrano również 12 osobową Radę KSPWiK oraz 5 osobowe Prezydium w skład którego weszli zastępcy Janusz Macherski z Wodociągów Katowice oraz Wojciecha Pochwatkę z Wodociągów Puławy, sekretarzem sekcji wybrano Krystiana Skalskiego z Wodociągów Katowice, a na funkcję skarbnika KSPWiK wybrano Justynę Szymańską z Wodociągów Jaworzno. Szefem Komisji Rewizyjnej został kolega Piotr Dusza również z Jaworzna. Serdecznie podziękowano za długoletnie przewodzenie Krajowej Sekcji koledze Antoniemu Chełchowskiemu z Wodociągów Warszawskich.Jednoczenie stosowną Uchwałą siedziba KSPWiK została przeniesiona do siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach.