Wybory NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno


W czwartek 9. lutego w Jaworznie odbyły się wybory podstawowych władz w NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno.

Członkowie zakładowej organizacji wybrali na nową kadencję: przewodniczącego, komisję zakładową oraz rewizyjną. Dodatkowo zostali wybrani elektorzy na WZD Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność a także delegaci do Regionalnej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Na kolejną kadencję mandatem przewodniczącego przez członków organizacji zakładowej został wybrany Andrzej Dudzik.

Andrzej Dudzik jest doświadczonym działaczem NSZZ Solidarność. Czynnie działa w strukturach miejskich NSZZ Solidarność w Jaworznie w Regionie Śląsko – Dąbrowskim jest członkiem w mijającej kadencji Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność.

Do komisji zakładowej zostali wybrani: Jarosław Bidas, Sławomir Chacuś, Piotr Dusza, Marzena Gręźlikowska, Tomasz Konopka, Tomasz Pieczara, Anna Sobieska, Artkadiusz Starzycki, Justyna Szumańska, Dawid Zadęcki.

W skład komisji rewizyjnej przedstawiciele Solidarności z jaworznickich wodociągów wybrali: Jolantę Kolarczyk, Piotra Koszarek, Leszka Siwka, Małgorzatę Trzaska oraz Jacka Wróbla.

KZ NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno.