Przewodniczący NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno odznaczony przez Prezydenta