Stanowisko MKPS i pogotowie strajkowe w całym regionie