List przewodniczącego Dominika Kolorza do organizacji związkowych