STANOWISKO Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu

STANOWISKO Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu

 

żródło: www.solidarnosckatowice.pl