Rozpoczął się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność


 25 października w Częstochowie rozpoczął się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Gośćmi pierwszego dnia obrad są m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  

 

25 października w Częstochowie rozpoczął się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Gośćmi pierwszego dnia obrad są m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  
 
Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wskazał, że tegoroczny Krajowy Zjazd Solidarności ma szczególne znaczenie w kontekście przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent podziękował Solidarności za historyczną rolę, jaką związek odegrał w najnowszej historii Polski, ale również za obecną działalność związku. – Jako ruch ludzi pracy sprawujecie kontrolę nad tym, czy państwo polskie i polska władza funkcjonuje w sposób właściwy – powiedział Andrzej Duda   
 
Wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że program realizowany od trzech lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w znacznej części owocem spotkań i rozmów z przedstawicielami Solidarności. –Bardzo często wasze krytyczne spojrzenie, wasze uwagi pomagają nam utrzymać się w tych ryzach, które przyjęliśmy w 2015 roku, by wypełnić to wielkie zobowiązanie wobec Polaków. Za to również dziękuję – mówiła wicepremier Beata Szydło. 
 
Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podziękowała Solidarności za  prospołeczne projekty przygotowane przez związek, w tym w szczególności za ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele oraz inicjatywę dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego. Wskazała również na wiele korzystnych dla pracowników rozwiązań, które udało się wypracować wspólnie z NSZZ Solidarność w  ramach Rady Dialogu Społecznego. Wśród nich wymieniła m.in. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej czy likwidację tzw. „syndromu pierwszej dniówki”.
 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność jest najwyższą władzą w związku. Podczas obrad w Częstochowie, które potrwają do 26 października, delegaci wybiorą przewodniczącego i skład Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na kolejną kadencję oraz wytyczą kierunki działania związku na najbliższe lata.