Piotr Duda ponownie szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


 Piotr Duda został wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na kolejną kadencję. Uzyskał poparcie 248 delegatów spośród 267, którzy wzięli udział w głosowaniu przeprowadzonym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie. 

 

Piotr Duda został wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na kolejną kadencję. Uzyskał poparcie 248 delegatów spośród 267, którzy wzięli udział w głosowaniu przeprowadzonym podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie. Nie miał kontrkandydata.
 
– Delegaci obdarzając mnie takim zaufaniem, pokazali, że kadencja, która jest za nami, była kadencją dobrą dla całej Solidarności. Swoją codzienną pracą chce pokazywać, że zasługuje na poparcie delegatów i wszystkich członków związku – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 
 
Piotr Duda wskazał również priorytetowe działania Solidarności w rozpoczynającej się kadencji. Wśród nich wymienił m.in. wzmocnienie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz doprowadzenie do zmian w ustawie emerytalnej umożliwiających przechodzenie na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniej liczby przepracowanych lat.
 
Piotr Duda jest szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność od 2010 roku. Obecna kadencja będzie jego trzecią na tym stanowisku. Wcześniej, w latach 2002-2010 był przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Częstochowie rozpoczął się 25 października i potrwa do 26 października. Podczas obrad delegaci wybiorą skład Komisji Krajowej związku na rozpoczynającą się kadencję oraz przyjmą uchwałę programową, która wytyczy kierunki działań Solidarności na najbliższe lata. W ostatnim dniu obrad delegaci będą głosować również nad projektem zmian w statucie NSZZ Solidarność.