Życzenia Bożonarodzeniowe


Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Przewodniczący
Andrzej Dudzik
wraz
z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”
przy MPWiK Jaworzno Sp. z o. o.

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Przewodniczący
Andrzej Dudzik
wraz
z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”
przy MPWiK Jaworzno Sp. z o. o.