Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność


 

– Bardzo serdecznie witam Pana Sopatę, Pana Bisia i wszystkich Was drodzy członkowie Solidarności, którzy reprezentujecie to, co się kiedyś dokonało i Boga będę prosił abyście byli takimi wierzycielami tego, co się kiedyś stało i abyście nadal trwali w tej Solidarności. – Tymi słowami na początku uroczystej Mszy św. witał przedstawicieli jaworznickiej Solidarności ks. Prałat Eugeniusz Cebulski. – Witam tych, którzy dołączyli do naszej wspólnej modlitwy: Pana Prezydenta Silberta, Pana Prezydenta Kaczmarka, Panią Prezydent Monikę Bryl i Wszystkich, którzy dołączyli do tej modlitwy. – Kontynuował ks. Proboszcz.

 

Jak co roku w drugą niedzielę września NSZZ Solidarność miasta Jaworzno modli się w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność.

W samo południe 11 września od wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność, przy dźwiękach orkiestry górniczej i przy szpalerze pocztów sztandarowych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność jaworznickich zakładów pracy rozpoczęła się uroczysta suma. Ta coroczna msza św. to zarazem dziękczynienie za lata Solidarności. W tym roku obchodziliśmy 36 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, od których wzięła początek Solidarność.

W kazaniu, które wygłosił ks. Prałat Eugeniusz Cebulski zawierało odnośniki historyczne, lecz również nie brakowało tematów współczesnych. – Podziwiam to, co Solidarność robi, między innymi wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Aby zapracowane kobiety mogły spędzić niedzielę z rodziną. – Mówił podczas homilii ks. Proboszcz. – Pamiętajcie drodzy członkowie Solidarności, bądźcie podporą dla ludzi, choćby ktoś Was krytykował to pamiętajcie „zło dobrem zwyciężaj” – apelował kapłan.

Przypomniał jednocześnie, że nie byłoby to wszystko możliwe, co stało się 36 lat temu bez wielkich ludzi naszej historii. Tu wymienił Papieża Jana Pawła Drugiego – Świętego, Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę – patrona Solidarności. To osoby, które w najtrudniejszych czasach podtrzymywały wolę istnienia narodu, którym zaufali Polacy.

Ks. Prałat Cebulski mówił również wiele o solidarności przez małe „s” tej, na co dzień. O serdeczność wobec drugiego człowieka w pracy w domu na ulicy. – Dziś, kiedy tę 36 rocznicę obchodzimy drodzy moi przyjaciele z Solidarności, proszę bądźcie solidarni wobec ludzi, troszczcie się o nich – apelował ks. Proboszcz.

Podczas tej mszy św. swoje święto obchodziły roczne dzieci, wraz ze swoimi rodzinami. Podczas błogosławieństwa tych rocznych pociech ks. Proboszcz Cebulski mówił o ich roli w przyszłości. – Pragnę przywitać w wielki dzień Solidarności małe dzieci, aby uzyskać błogosławieństwo na dalsze Ich życie. Obejmijmy Je modlitwą, aby w przyszłości dołączyły do wielkiej rodziny Solidarności, aby były kiedyś wielkimi kontynuatorami Was ludzie Solidarności.

Ks. Prałat przypomniał również o historii relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które obecne były na ołtarzu. Wrócił pamięciom do wydarzeń sprzed roku, kiedy w uroczystej procesji relikwie te wprowadzał do naszej Kolegiaty brat bł. ks. Jerzego wraz z małżonką. Nadmienił, że takie relikwie pierwszego stopnia są tylko w dwóch kościołach w Polsce w św. Brygidzie w Gdańsku oraz w naszej jaworznickiej Kolegiacie. Podziękował za zaangażowanie w pozyskaniu tych relikwii zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdanowi Bisiowi, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego ważnego wydarzenia dla naszego miasta przed rokiem. 

Po mszy uczestnicy przeszli do nawy bocznej, gdzie znajdują się popiersia trzech wielkich Polaków św. Jana Pawła Drugiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego gdzie została odmówiona modlitwa do bł. ks. Jerzego. 

W uroczystościach tych prócz wspomnianych już pocztów sztandarowych Solidarności Komisji Zakładowych jaworznickich zakładów pracy, obecny był sztandar Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, poczet sztandarowy NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, sztandar NSZZ Solidarność Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego, poczet sztandarowy miasta Jaworzno, SKOK Jaworzno, Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka a także sztandar Zakładu Górniczego Sobieski.

W naszej wspólnej modlitwie oprócz już wymienionych władz miejskich brali udział Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek wraz z żoną. Wiceprzewodnicząca NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego Justyna Latos, Wiceprezes TAURON Wydobycie Janusz Czarnecki a także dyrekcja Zakładu Górniczego Sobieski Pan Dyrektor Janusz Jarczyk oraz Dyrektor Tomasz Sporek.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej wspólnej modlitwy w intencji NSZZ Solidarność składamy serdeczne Bóg Zapłać. 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.