Manifestacja w Warszawie


Zapraszamy na pikietę – 16 września „w samo południe”

 

Koleżanki i Koledzy

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przeprowadzeniu 16 września pikiety przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w naszym kraju, które zacznie obowiązywać od 1 października. W odpowiedzi na pismo NSZZ Solidarność w tej sprawie unijni urzędnicy stwierdzili, że niższy wiek emerytalny dla kobiet stanowi dyskryminację oraz zapowiedzieli naciski na polski rząd w celu ponownego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

 

Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stanowi realizację jednego z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność w ostatnich latach.

 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu o jak najliczniejszy udział w manifestacji. Wyjazd na akcję protestacyjną może być organizowany bezpośrednio przez komisje zakładowe lub za pośrednictwem biur terenowych Zarządu Regionu. Koszty związane z transportem uczestników demonstracji będą rozliczane na zwyczajowych zasadach.

 

Pikieta protestacyjna przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a rozpocznie się 16 września o godz. 12.00. Zbiórka uczestników manifestacji – ul. Jasna 7 (przed siedzibą biura Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Warszawie)

 

Zapisy i ewentualne pytania dotyczące organizacji akcji protestacyjnej proszę kierować do Biura naszego związku do 14 września 2017 r.

 

Tel. 694445431 lub 32 3186052

 

Ze związkowym pozdrowieniem

 

Dominik Kolorz
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

Przeczytaj więcej