List otwarty Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piotra Dudy w sprawie wynagrodzeń młodych pracowników


Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda wystosował „List otwarty w sprawie wynagrodzenia młodych pracowników.”

 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda wystosował „List otwarty w sprawie wynagrodzenia młodych pracowników.”

– Młode pokolenie doświadcza w naszym kraju wielu problemów na rynku pracy. Wystarczy przywołać jedną liczbę: w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 69% osób w wieku od 15 do 24 lat było zatrudnianych na umowy czasowe. Oznacza to, że 2 na 3 młode osoby doświadczają niepewnego i co do zasady znacznie gorzej opłacanego zatrudnienia niż pozostali pracownicy. Zdecydowana większość tych osób pracuje w ten sposób nie z własnego wyboru. – Pisze w liście Przewodniczący.- Mówimy o osobach, które mają stanowić o przyszłości naszego społeczeństwa, o pokoleniu, które ma zapewnić demograficzną stabilność oraz utrzymać bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń społecznych. – Kontynuuje swój list Piotr Duda.

W dalszej części listu Przewodniczący Duda o debatę społeczną w tym temacie. W liście ubolewa nad śmieciowym zatrudnieniem młodych, oraz na wykorzystywanie ich, jako stażystów.

Całość listu tutaj>>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.