Uroczystości w Kolegiacie w 35 rocznicę powstania NSZZ Solidarność


 

Obchody 35 lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Jaworznie zawsze mają szczególny charakter.

 

 Obchody 35 lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Jaworznie zawsze mają szczególny charakter.

Nie tylko z powodu powagi i uszanowania historii, i dla upamiętnienia „Tamtych” dni, ale również, dlatego, że wiążą się z dodatkowymi gestami, kotwiczącymi na naszej miejskiej ziemi symbole i poświadczenia prawdy, wyrażającej radość z wolności, ale i uświadamiającymi cierpienie oraz zasługi ludzi poświęcających się dla nas.

Wielkim wydarzeniem było wniesienie relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność. To wyjątkowe wyróżnienie dla miasta i dla miejskiej społeczności katolickiej.

 

„Członkowie NSZZ Solidarność w sposób szczególny czczą Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, który czyniąc prawdę w miłości i broniąc tych, którzy cierpią prześladowania nauczał, aby zło, dobrem zwyciężać” – czytamy w dekrecie sporządzonym przez jego ekscelencję, Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa Poznańskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski.

 

 

Podejmując prośbę członków NSZZ Solidarność słusznie zaakceptował on wybór błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika na ich kapłana przed bogiem. 

Arcybiskup zwrócił się z pismem do stolicy Apostolskiej z prośbą o potwierdzenie tego wyboru zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda jest dokonana zgodnie z prawem przychylił się do próśb i uznał, o co proszono.

Tę decyzje podjęto w Watykanie 25 sierpnia 2014 roku.

Relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki są już w 180 kościołach i parafiach na całym świecie. Od dziś również w parafii świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w Jaworznie.

Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Piotr Skucha. Relikwie do ołtarza wniósł brat Błogosławionego – p. Józef Popiełuszko wraz z żoną Alfredą w asyście zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdana Bisia oraz szefa jaworznickich struktur Solidarności Waldemara Sopaty.

Należy nadmienić, iż wielki wkład w pozyskanie relikwii bł. ks. Jerzego dla naszej parafii miał Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego Józef Mozolewski, Przewodniczący Piotr Duda a także jego zastępca, jaworznianin Bogdan Biś. To oczywiście tylko część osób zaangażowanych w to podniosłe uroczystości. Wszystkich, którzy przyczynili się do tego wydarzenia nie sposób wymienić, ale dla wszystkich serdeczne Bóg Zapłać.

 

W uroczystościach wzięli udział między innymi Przewodniczący NSZZ Solidarność – p. Piotr Duda, Przewodniczący Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Dominik Kolorz, z których rąk ks. Prałat Eugeniusz Cebulski odebrał Złoty Medal Solidarności, Prezydent Jaworzna – Pan Paweł Silbert, Jego zastępcy, Panowie Dariusz Starzycki i Tadeusz Kaczmarek, Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Waldemar Sopata – członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, a zarazem Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. W uroczystościach brali udział liczni przedstawiciele Solidarności z jaworznickich zakładów pracy, jak również z poza Jaworzna. Samorządowcy, poczty sztandarowe miasta, KZ Solidarności, zakładów pracy, organizacji społecznych i placówek oświatowych. Całość uświetniła orkiestra górnicza Zakładu Górniczego Sobieski.

 

Podczas mszy ksiądz Biskup poświęcił sztandar Solidarności Knauf Jaworzno, kaplicę, w której widnieją wizerunki świętego Jana Pawła Drugiego, księdza Jerzego Popiełuszki oraz nowo odsłonięte popiersie księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Warto wspomnieć fakt, że posiadanie relikwii nie jest rzeczą pospolitą. Ich pobranie ze szczątków (relikwie I stopnia) to strzeżona tajemnicami czynność, a ich zachowanie w czasach komuny było nie lada wyczynem.

 

Dokonał tego pracownik Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku Jan Szrzedziński, który w 1984 r. zachował szczątki ciała księdza. Jerzego. On to w 2014 roku został >> Człowiekiem Roku „Tygodnika Solidarność”<<

 

W artykule na stronie Polskiego Radia czytamy

– Dokonał czynu bardzo odważnego. Jako toksykolog Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku zabezpieczył doczesne szczątki księdza Jerzego i przekazał je Kościołowi. W ten sposób miał ogromny wkład na szerzenie się kultu księdza Jerzego Popiełuszki, patrona i kapelana Solidarności – mówił szef „Tygodnika Solidarność”.

Szrzedziński przyznał, że jest bardzo zaszczycony przyznanym wyróżnieniem.

– Jestem po prostu szczęśliwy. Nigdy nie myślałem o tym i nie spodziewałem się tego, bo ja przecież nic nadzwyczajnego nie zrobiłem – powiedział laureat.

Wyjaśnił, że w normalnych warunkach szczątki ludzkie, które poddawane są badaniom toksykologicznym, są po jakimś czasie utylizowane.

„Nikomu o tym nie mówiłem”

– W tym przypadku, ponieważ ja jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym katolikiem, wiedziałem, że ksiądz Jerzy poniósł śmierć męczeńską, a wobec tego te szczątki należy zabezpieczyć, bo mogą być w przyszłości relikwiami. I tak zrobiłem, po prostu – dodał odbierając laur Szrzedziński.

W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego postępowanie było ryzykowne. – Dlatego nikomu, włącznie z najbliższą rodziną, nie powiedziałem o tym, że zabezpieczyłem doczesne szczątki księdza Jerzego – wspominał.

W 1984 r. Szrzedziński, jako kierownik pracowni chemiczno-toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku dostał do badania fragmenty narządów wewnętrznych ciała i krew zamordowanego kapłana.

Po wydawaniu opinii dla prokuratury toksykolog przechowywał pobrany materiał w stanie zamrożonym przez pół roku.

– Po tych sześciu miesiącach prokuratura nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do mojej opinii. Nie wykryłem w przekazanych mi szczątkach ani alkoholu, narkotyków, czy środków psychotropowych, ani innych silnie działających substancji chemicznych – opowiedział Szrzedziński.

Szczątki ks. Jerzego zamurowano w kaplicy.

W tej sytuacji, Szrzedziński, skontaktował się ze swoim kolegą, duszpasterzem akademickim w Białymstoku z propozycją przekazania szczątków ks. Popiełuszki na rzecz Kościoła.

Białostockiego toksykologowi pozostało z ekspertyzy m.in. ok. 400 ml krwi duchownego, którą poddał procesowi suszenia i umieścił w probówkach. Wycinki narządów wewnętrznych Szrzedziński zakonserwował w mieszance formaliny i alkoholu etylowego.

Zarówno krew w próbówkach, jak i fragmenty narządów wewnętrznych ks. Popiełuszki zostały ostatecznie przyjęte przez miejscowe władze kościelne i zamurowane w kaplicy Domu Zakonnego sióstr misjonarek w Białymstoku. Tak przetrwały ostatnie lata komunizmu do dzisiejszych czasów.

 

Niedzielne obchody zakończono koncertem „O milczeniu trudno opowiadać…” Ryszarda Krynickiego, który odbył się w jaworznickim Teatrze Sztuk.

To nie koniec jaworznickich obchodów upamiętniających 35 rocznicę powstania Solidarności. Już w środę 9 września na Stadionie Sportowym ZS nr 3 „Szczakowianka” o godzinie 9 rozpocznie się turniej sportowy z okazji obchodów powstania Solidarności dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kulminacją obchodów będzie wielki piknik rodzinny na Stadionie MCKiS Azotani przy ul. Moniuszki w Jaworznie. 

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>