Trzeciomajowe obchody w Jaworznie


Kiedy czasy były złe, kiedy bieda zaglądała, kiedy u bram czyhał wróg, naród skłaniał się ku Bogu i ku obronie ojczyzny. W rodzinach od najmłodszych lat kultywowało się tradycje niepodległościowe, wolnościowe, katolickie, które pozwalały przetrwać najgorsze czasy.

 

Kiedy czasy były złe, kiedy bieda zaglądała, kiedy u bram czyhał wróg, naród skłaniał się ku Bogu i ku obronie ojczyzny. W rodzinach od najmłodszych lat kultywowało się tradycje niepodległościowe, wolnościowe, katolickie, które pozwalały przetrwać najgorsze czasy.

 

Dziś jakby zapomniano o tamtych deklaracjach, o zawierzeniu Rzeczypospolitej Bogu i wartościom najwyższym, niepodważalnym. Dziś liczy się trochę inna, konsumpcyjna, wygodnicka postawa, a o tym, że młodzież nie jest wychowywana w duchu umiłowania swojego kraju świadczy fakt, że kiedy zapytać przypadkowych gimnazjalistów, czy też licealistów, ale też wielu absolwentów wyższych uczelni o kilka ważnych dat, czy nazwisk z polskiej historii, otrzymujemy odpowiedź po prostu: „Nie wiem”.

 

Kto ma czuwać nad naszymi umysłami, granicami, granicami uzależnienia się od obcych wpływów i egzotycznych tradycji?

 

Temu na pewno próbuje sprostać kościół, ale kiedy w odniesieniu do kościoła słyszy się ogromną ilość potwarzy, kalumnii, a coraz więcej ludzi lekceważy nauki katechizmu, trudno liczyć na mądrość narodu. Być może znów jakieś szczególne zagrożenie spowoduje, że w narodzie obudzi się duch, jakiego pragnęli nasi ojcowie, dziadkowie…

 

W trakcie Mszy świętej Pan Tadeusz Nowakowski, Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaworznie powierzył pod opiekę kolegiaty i proboszcza Eugeniusza Cebulskiego Sztandar organizacji, który będzie tu eksponowany w gablocie, a wyjmowany w związku z ważnymi uroczystościami.

 

Po Mszy świętej w uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry dętej uroczystości przeniosły się pod pomnik na jaworznickim rynku. Głos zabrał Prezydent Jaworzna Pan Paweł Silbert, który odwołał się do emocji słuchaczy, wspominając sytuację Polski z XVIII wieku i porównując ją do wydarzeń współczesnych w Europie, kiedy to mocarstwa prężą się przed mniejszymi narodami, próbując zawładnąć ich niezależnością.

 

Dziś Ukraina staje w obliczu wielkiego możnowładcy, a Europa nie kwapi się do szczerego i zdecydowanego odparcia hegemonistycznych zapędów Rosji.

 

Ważne uznał prezydent sprawy nasze, miejskie, które powinny być priorytetem przed prywatnymi albo partyjnymi interesami jednostek.

 

Tradycyjnie, po uroczystościach delegacje jaworznickich zakładów pracy, szkół, instytucji a także organizacji pozarządowych i społecznych złożyły wiązanki pod pomnikiem. Wśród delegacji nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy. Delegacja z NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno, jak co roku także złożyła wiązankę pod pomnikiem.

 

W imieniu jaworznickich struktur Solidarności wiązankę pod pomnikiem złożył Przewodniczący Waldemar Sopata z Przewodniczącym NSZZ Solidarność Elektrowni Jaworzno III Krzysztofem Junikiem oraz z Przewodniczącym jaworznickiej Straży Pożarnej Robertem Patykiem.  

 

Na podstawie www.mojejaworzno.pl

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>