Nagroda w jaworznickich wodociągach


 

2250 zł brutto nagrody otrzymają pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

 

 2250 zł brutto nagrody otrzymają pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Nagroda została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, ale jej wysokość jest każdego roku negocjowana z pracodawcą przez zakładową Solidarność. – W ZUZP znajduje się zapis mówiący o tym, że w zależności od sytuacji ekonomicznej firmy, nagroda powinna wynosić od 100 do 150 proc. Najniższego wynagrodzenia za pracę. Tegoroczna nagroda jest o 100 zł brutto wyższa od tej, którą pracownicy dostali rok temu – zaznacza Dudzik.

 

ZUZP gwarantuje też załodze spółki coroczny wzrost wynagrodzeń o 1 proc. Podwyżki ponad ten poziom są każdorazowo przedmiotem negocjacji płacowych między pracodawcą i stroną związkową. Pod koniec ubiegłego roku związkowcy wynegocjowali podwyżki na 2015 rok w wysokości 3 proc., czyli ok. 120 zł brutto.

 

W MPWiK w Jaworznie zatrudnionych jest 268 osób, do Solidarności będącej jedynym związkiem zawodowym w firmie należy blisko 65 proc. załogi. Zdaniem Andrzeja Dudzika pracownicy firmy popierają działania podejmowane przez związek, co pokazali m.in. podczas przeprowadzonych w kwietniu wyborów członków Rady Nadzorczej z ramienia załogi. – O dwa mandaty ubiegało się kilkunastu kandydatów, ale wybrani zostali członkowie Solidarności – podkreśla przewodniczący. Związkowcami, którzy w Radzie Nadzorczej będą reprezentować pracowników zostali: dotychczasowa przewodnicząca komisji rewizyjnej związku Jolanta Kolarczyk oraz Piotr Lichota.

 

aga

 

Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski