TRZY KLUCZOWE ORGANIZACJE W MIEŚCIE W OFENSYWIE


 

Strony porozumienia trzech najbardziej prorozwojowych sił w mieście: PIS, JMM ORAZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” kontynuują zawartą przed wyborami umowę. Kolejne spotkanie z zaplanowanego cyklu odbyło się 13 kwietnia w siedzibie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Jaworznie.

 

 Strony porozumienia trzech najbardziej prorozwojowych sił w mieście: PIS, JMM ORAZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” kontynuują zawartą przed wyborami umowę. Kolejne spotkanie z zaplanowanego cyklu odbyło się 13 kwietnia w siedzibie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Jaworznie.

 

 

Podpisane w ubiegłym roku porozumienie o współpracy zakłada konsultowanie ważnych dla mieszkańców spraw przez władze miasta i NSZZ „Solidarność”. W ostatnim spotkaniu ze strony miasta i organizacji, którymi kierują uczestniczyli: Prezydent Paweł Silbert i Zastępca Prezydenta – Dariusz Starzycki. Związek zawodowy „Solidarność” reprezentował Zarząd Sekcji Terenowej NSZZ „Solidarność” Miasta Jaworzna z Waldemarem Sopatą na czele oraz przedstawicielami wszystkich 24 Komisji Zakładowych z terenu Jaworzna, reprezentujących ok. 4,5 tys. ludzi.

 

Podczas spotkania prezydent Paweł Silbert omówił bieżącą sytuację miasta zwracając uwagę na inwestycje, które będą realizowane w najbliższym czasie, zakres i sposób ich finansowania. Szerokim echem w mieście odbił się problem niektórych klubów sportowych, które w opinii uczestników spotkania i mieszkańców, zarządzane są przez działaczy o mentalności rodem ze starego „PZPN-u”. Zdaniem zgromadzonych również zachowanie niektórych radnych opozycji podczas sesji nie przystoi do mandatu zaufania jaki otrzymali.

 

Dużą część spotkania poświęcono na sprawy związane z nawarstwiającymi się problemami w górnictwie i energetyce w naszym kraju. Związkowcy wyrazili swoje zaniepokojenie szkodliwą polityką rządu PO-PSL w tym zakresie, jak i obawą o stan całej gospodarki kraju. Zgromadzeni zwrócili również uwagę na możliwe próby ograniczania działalności związkowej i reprezentacji pracowników przy dalszych rządach Platformy Obywatelskiej.

 

– Takie sygnały docierają do nas od dłuższego czasu, zła polityka rządu PO-PSL i Prezydenta kraju w sferze gospodarczej jest ogólnie znana, wspominam choćby ostatni kryzys w górnictwie – mówi Dariusz Starzycki, Przewodniczący PiS w Jaworznie. – Na spotkaniu poinformowałem zgromadzonych o założeniach programowych i prowadzonej kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy. Kandydat PiS jest bardzo dobrze przyjmowany przez mieszkańców i członków jaworznickiej Solidarności  – dodaje.

 

Źródło www.extra.jaw.pl