Świąteczne spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno