„Brak znamion czynu zabronionego”. Nie będzie śledztwa ws. słów Piotra Dudy.


 

Nie będzie śledztwa ws. słów Piotra Dudy, szefa „Solidarności” skierowanych do posłów podczas protestów górniczych. Warszawska prokuratura uznała brak znamion przestępstwa i odmówiła wszczęcia postępowania.

 

Nie będzie śledztwa ws. słów Piotra Dudy, szefa „Solidarności” skierowanych do posłów podczas protestów górniczych. Warszawska prokuratura uznała brak znamion przestępstwa i odmówiła wszczęcia postępowania.

 

– Byłem absolutnie o tym przekonany, że nikomu nie groziłem. Politycy muszą pamiętać, że są osobami publicznymi, a my mamy prawo ich rozliczać za decyzje, które podejmują. I taki był sens moich wypowiedzi, co jak widać było również oczywiste dla prokuratury – komentuje Piotr Duda.

 

Sprawa dotyczyła słów użytych pod adresem posłów podczas prac w Sejmie nad projektem rządowego programu restrukturyzacji kopalń. Przewodniczący KK zwrócił się do nich ze słowami: „Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno: my wiemy, znamy wasze nazwiska i imiona, i wiemy gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże”.

 

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o przestępstwie groźby karalnej. Art. 190 Kodeksu karnego przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia dla tego, kto „grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona”. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ odmówiła wszczęcia śledztwa wobec „braku znamion czynu zabronionego”. Nikomu nie przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

 

– Sprawą zupełnie osobną jest kwestia immunitetu, za którym parlamentarzyści się chowają. Immunitet powinien umożliwiać im wykonywanie mandatu parlamentarnego, a nie oddzielać ich od społeczeństwa, któremu mają obowiązek służyć – kontynuuje przewodniczący KK – Występując w obronie pracowników takiego immunitetu nie mam, mimo że wszyscy wiedzą jak wyglądam i gdzie mieszkam.

 

hd