Koniec protestu. Górnicy wyjechali na powierzchnię.


 

Po podpisaniu porozumienia z rządem, górnicy wyjechali na powierzchnię. Tuż po godzinie dziewiętnastej w sobotę 17 stycznia wyjechali również protestujący w ZG Sobieski.

 

Po podpisaniu porozumienia z rządem, górnicy wyjechali na powierzchnię. Tuż po godzinie dziewiętnastej w sobotę 17 stycznia wyjechali również protestujący w ZG Sobieski.

 

Górnicy w ZG Sobieski do podziemnego protestu przyłączyli się w czwartek 15 stycznia, brali w nim udział jedynie członkowie NSZZ Solidarność. Pomimo wcześniejszego przyłączenia się do Komitetu Protestacyjno – Strajkowego prawie wszystkich związków zawodowych w Sobieskim, przedstawiciele tych organizacji związkowych nie przyłączyli się do protestu, tym samym złamali postanowienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, w którym ich centrale związkowe są sygnatariuszami.

 

Po raz kolejny tzw. „związkowcy” z ZG Sobieski przestraszyli się wykonywać to, do czego zostali zobowiązani. Tym samym sprawdziło się powiedzenie: „ Umiesz liczyć, licz na siebie”. Po rozpoczęciu protestu odebraliśmy sporo telefonów od członków innych związków zawodowych, którzy też chcieliby okazać wsparcie kolegom z Kompanii Węglowej SA (KW), choć ich własne organizacje nie zdecydowały się na konkretne działania.

 

– Cała aktywność pozostałych związków ograniczyła się do tego, że ich przedstawiciele podpisali dokument powołujący sztab protestacyjno-strajkowy. Tym bardziej jestem zbudowany postawą samych pracowników – komentuje Waldemar Sopata przewodniczący Solidarności w Sobieskim.

 

Podziemny protest rozpoczął się 7 stycznia w kopalni Brzeszcze po ogłoszeniu rządowego projektu likwidacji kopalń i miejsc pracy. Krótko po tym dołączyły kolejne 3 kopalnie wskazane przez rząd do likwidacji. W następnych dniach do podziemnej akcji przystąpiły pozostałe kopalnie Kompanii Węglowej, a później górnicy z kopalń innych spółek węglowych, także ZG Sobieski i ZG Janina przyłączyły się do tego protestu. Po wielodniowych negocjacjach Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, reprezentujący walczących o miejsca pracy górników zawarł z przedstawicielami rządu porozumienie kończące protest.

 

 

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.