Stanowisko Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno