Podwyżki w jaworznickich wodociągach


 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zakończyły się negocjacje płacowe na przyszły rok. Stawki osobistego zaszeregowania wszystkich pracowników firmy od 1 stycznia wzrosną o 3 proc., czyli średnio o 120 zł brutto. Nagroda z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej będzie o 100 zł wyższa niż w 2014 roku i wyniesie 2250 zł brutto.

 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zakończyły się negocjacje płacowe na przyszły rok. Stawki osobistego zaszeregowania wszystkich pracowników firmy od 1 stycznia wzrosną o 3 proc., czyli średnio o 120 zł brutto. Nagroda z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej będzie o 100 zł wyższa niż w 2014 roku i wyniesie 2250 zł brutto.

W trakcie rozmów ustalona została też wysokość nagrody świątecznej. Przed Świętami Bożego Narodzenia na konta pracowników spółki wpłynęło po 1200 zł brutto nagrody. – Wynik rozmów to  kompromis. Podwyżkę na pewno każdy pracownik odczuje w swoim portfelu. Jeżeli kondycja ekonomiczna firmy będzie dobra, kolejne negocjacje płacowe odbędą się w połowie przyszłego roku. – mówi Andrzej Dudzik, przewodniczący Solidarności w jaworznickich wodociągach.

 

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracownicy firmy mają co roku zagwarantowany wzrost wynagrodzeń w wysokości 1 proc. Podwyżki płac ponad ten poziom są każdorazowo przedmiotem negocjacji płacowych między pracodawcą i stroną związkową. W MPWiK w Jaworznie zatrudnionych jest 268 osób. Do Solidarności będącej jedynym związkiem zawodowym w firmie należy prawie 65 proc. załogi.

 

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.