Świąteczna pomoc od jaworznickiej Solidarności


 

Po raz kolejny Solidarność miasta Jaworzno zorganizowała pomoc świąteczną dla najbardziej potrzebujących. W dniach 18 i 19 grudnia przedstawiciele Solidarności z Jaworzna rozwozili paczki dla ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki współpracy z takimi organizacjami jak Jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy proboszczom z kilku jaworznickich parafii pomoc oferowana przez NSZZ Solidarność w Jaworznie trafia do rodzin, które dzięki niej mogą spędzić święta w trochę lepszych warunkach.

 Po raz kolejny Solidarność miasta Jaworzno zorganizowała pomoc świąteczną dla najbardziej potrzebujących. W dniach 18 i 19 grudnia przedstawiciele Solidarności z Jaworzna rozwozili paczki dla ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki współpracy z takimi organizacjami jak Jaworznicki Klub Inteligencji Katolickiej czy proboszczom z kilku jaworznickich parafii pomoc oferowana przez NSZZ Solidarność w Jaworznie trafia do rodzin, które dzięki niej mogą spędzić święta w trochę lepszych warunkach.   

 

– Dzięki temu, że są ludzie dobrej woli, dla których nie są obojętne ludzkie problemy, jaworznicka Solidarność organizuje już po raz dziesiąty wigilię dla potrzebujących – mówił przewodniczący Solidarności miasta Jaworzno Waldemar Sopata podczas przekazywania świątecznych paczek w Wspólnocie Betlejem w jaworznickiej dzielnicy Długoszyn.  

 

Misją wspólnoty jest pomoc osobom ubogim i bezdomnym poprzez tworzenie domu, w którym jego mieszkańcy mogą odnaleźć cel i sens życia, odnowić i rozwijać jego dar poprzez: formację duchową i intelektualną, terapię i pracę, budowanie więzi braterskich oraz zaangażowanie na rzecz innych. Wspólnota angażuje osoby bezdomne do udziału w ambitnych projektach i przedsięwzięciach.

 

– To nie jest pomoc zmarnowana, przyjeżdżamy do ludzi, którzy robią coś fantastycznego, pomagają drugiemu człowiekowi – mówił przewodniczący Sopata do mieszkańców wspólnoty oraz przyjaciół, którzy bezinteresownie pomagają mieszkańcom ośrodka. – Tu warto pomagać! – Podsumował wizytę Waldemar Sopata.

 

– Bardzo dziękujemy za pamięć o nas – dziękował ks. Mirosław Tosza duszpasterz Wspólnoty Betlejem. – Bardzo sobie cenimy, że spotykamy ludzi, którzy mają otwarte serca na innych. Wielkie dzięki – kontynuował ks. Tosza. – W słowie solidarność jest ukryte to, że nie żyjemy tylko dla siebie, lecz też dla innych – powiedział na zakończenie duszpasterz wspólnoty.

 

Kolejnym przystankiem na trasie jaworznickiej Solidarności gdzie przekazano paczki dla potrzebujących była Świetlica pod Kolegiatą. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo. Ośrodek prowadzi Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie pod kierownictwem Prezesa Klubu Pana Czesława Brandysa.

 

– Tak jak w zeszłym roku jesteśmy w Świetlicy pod Kolegiatą – mówił do dzieci, pracowników oraz wolontariuszy na powitanie przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata. – Kilka lat temu przyjęliśmy taką formę pomocy – kontynuował szef jaworznickiej Solidarności. Podkreślił, że jest to inicjatywa całej Solidarności z Jaworzna. Zaznaczył, że dzięki takim instytucjom jak właśnie ta świetlica, pomoc jaworznickiej Solidarności nie jest zmarnowana, że trafia w konkretne ręce. – Chociaż tyle możemy na ten świąteczny czas zrobić. Wszystkim Wam życzę zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia a na nowy rok Błogosławieństwa Bożego – powiedział do zebranych na zakończenie przewodniczący Sopata.

 

Jak co roku przedstawiciele Solidarności ubierali wspólnie z wychowankami świetlicy choinkę. Nie obyło się również bez wspólnego śpiewania kolęd.

 

W imieniu własnym oraz obdarowanych dzieci podziękował jaworznickim związkowcom pan Czesław Brandys. Przybliżył On zgromadzonym dzieciom krótką historię NSZZ Solidarność przypominając młodym ludziom, że ten związek zawodowy powstał, kiedy Ich nie było jeszcze na świecie i że robi również takie wspaniałe rzeczy jak pomoc innemu człowiekowi. – Słowo solidarność jest słowem bardzo starym, samo słowo solidarność znaczy, że należy wspierać drugiego i ZZ Solidarność w ten sposób stara się realizować te cele, które stały od początku powstania tego związku – mówił prezes Brandys. – W Piśmie Świętym jest napisane, że „…kto pomaga, temu Pan Bóg też pomaga…” Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę coroczną pomoc – podsumował pan Prezes.

 

Już od kilku lat jaworznicka Solidarność przybywa ze swą pomocą do parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach, w której to parafii proboszcz ks. Mariusz Lizończyk boryka się z dużym bezrobociem wśród parafian, którzy potrzebują tej pomocy. Pieczyska to jaworznickie poprzemysłowe osiedle, jakich jest wiele w Polsce gdzie zlikwidowano zakłady przemysłowe nie budując nowych miejsc pracy, pozostawiając ludzi samych sobie.

 

– Z pełną satysfakcją przekazujemy te paczki do Was, do Waszych rodzin. Nie zbawimy świata, ale przez taką pojedynczą pomoc możemy pomóc konkretnym ludziom – powiedział do pieczyskich parafian szef jaworznickiej Solidarności. Mówił, że bez anonimowych darczyńców, na których Solidarność może liczyć Solidarność może pomagać bliźnim, którzy nie muszą wydawać środków na świąteczną żywność, a w to miejsce mogą np. kupić na zimę buty dla dzieci czy odzież, a niejednokrotnie potrzebne lekarstwa. Parafianie ks. Lizończyka nie ukrywali swej wdzięczności a jak sam ks. proboszcz podkreślał pomoc również trzeba umieć przyjmować z pokorą.

 

– Te lata współpracy przynoszą wymierne owoce, są sygnały, że ludzie mają kapeczkę lepiej –dziękował Solidarności z Jaworzna ks. Mariusz. – Dlatego dziękujemy. Cieszymy się, że po raz kolejny Jesteście z nami – mówił na zakończenie ks. Lizończyk.

 

Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii PW. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam także dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek związkowcy mogli dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

 

Paczki z produktami żywnościowymi oraz ze słodyczami dla dzieci wręczali wspólnie przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności z MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik,Maciej Żmuda szef Solidarności z Knauf Jaworzno. Pomagały im przewodnicząca Solidarności jaworznickiego Urzędu Skarbowego Monika Starostka ze swoją zastępczynią Katarzyną Opoką a także Kierownik Biura Terenowego NSZZ Solidarność w Jaworznie Malwina Sieworek.

 

 

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też zakłady pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.  

 

Źródło strona KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.