Bezpieczeństwo i dobrze wynagradzana praca – uchwały programowe KZD NSZZ Solidarność


Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania NSZZ Solidarność – podkreślono w uchwale programowej na lata 2014 – 2018, przyjętej 9 października przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania NSZZ Solidarność – podkreślono w uchwale programowej na lata 2014 – 2018, przyjętej 9 października przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

Wśród priorytetów wymienionych w uchwale znalazły się m.in. działania na rzecz ograniczenia umów śmieciowych, wzrostu płacy minimalnej, przywrócenia wieku emerytalnego uwzględniającego polskie realia, obniżenia podatków i rozwoju przemysłu.

– Fundamentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być przemysł. Dobrze funkcjonujący, rozwijający się odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dobrobytu pracownikom i ich rodzinom, a zarazem pozostaje decydującym czynnikiem w tworzeniu miejsc pracy, jest elementem stabilizującym finanse i gospodarkę państwa. Stanowi on o niezależności i suwerenności gospodarczej Polski – czytamy w dokumencie przyjętym przez KZD.

W uchwale duży nacisk położono też na problem bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych i osób, które ukończyły 50 lat. – Do Kodeksu pracy należy wpisać rozdziały dotyczące statusu osób bezrobotnych, ich prawo do szkolenia oraz zabezpieczenia w przypadku bezrobocia. Podobnie należy uczynić z najbardziej zagrożoną grupą ryzyka czyli pracownikami tymczasowymi – głosi uchwała programowa.

W dokumencie zwrócono również uwagę na pogłębiający się kryzys dialogu społecznego w  Polsce. – Lekceważenie ustaleń Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, łamanie porozumień zawartych z partnerami społecznymi, brak skutecznych negocjacji, szczególnie na szczeblu ponadzakładowym, czy wreszcie ataki na związki zawodowe – to przykłady, które muszą budzić nasz sprzeciw i oburzenie. Domagamy się powołania Rzecznika Dialogu Społecznego oraz wprowadzenia nowej jakości dialogu społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i branżowym. Oczekujemy na wprowadzenie w życie nowej ustawy kształtującej trójstronny dialog w Polsce. Czynnikiem wzmacniającym partnerstwo i dialog powinno być wprowadzenie rozwiązań zachęcających do negocjacji ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz promowanie porozumień autonomicznych pomiędzy partnerami społecznymi – czytamy w uchwale.

NSZZ Solidarność wezwał rząd do realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. – Do dziś Rzeczpospolita Polska, wbrew zapisom konstytucji, nie jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli , a dobrem wybranych i uprzywilejowanych. Społeczna gospodarka rynkowa jest ustrojem, w którym przez aktywizację zawodową i gospodarczą społeczeństwa zapewnia się wzrost gospodarczy oraz odpowiedni rozwój społeczny, wsparty racjonalnymi zabezpieczeniami socjalnymi. Równość praw i wolności obywatelskich musi się realizować także poprzez powszechny udział obywateli we własności i dochodach z rozwoju gospodarczego – podkreślono w uchwale programowej.

Główne uchwały i stanowiska:

– Uchwała programowa >>>

– Uchwała ws. rozwoju przemysłu w Polsce >>>

– Uchwała ws. drugiego pakietu klimatycznego >>>

– Stanowisko ws. marginalizacji i dyskryminacji ludzi starszych >>>

– Stanowisko ws. SKOK >>>

– Stanowisko ws. budownictwa mieszkaniowego >>>

– Stanowisko ws. działań Rządu RP dot. polskiego górnictwa węgla kamiennego >>>

– List do Ojca św. Franciszka >>>

 

Na podstawie oficjalnej strony KK NSZZ Solidarność.