30 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki


W niedzielę 19 października w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

W niedzielę 19 października w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Do grobu patrona NSZZ Solidarność przybyła rzesza pielgrzymów z całego kraju. Wśród, których nie mogło zabraknąć przedstawicieli jaworznickiej Solidarności. Wśród 130 pocztów sztandarowych zgromadzonych przy grobie bł. ks. Jerzego swe poczty wystawiła NSZZ Solidarność z TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski oraz Solidarność z MPWiK Jaworzno. W Eucharystii wzięli udział rodzina i krewni bł. ks. Popiełuszki, przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele.   

 

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Józef Guzdek, Ordynariusz Polowy powiedział, że jednym z największych współczesnych proroków był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

 

– W Polsce, gdy słudzy ideologii rozmywali granice między dobrem, a złem w czasie zniewolenia i łamania ludzkich sumień Bóg przez posługę ks. Jerzego przypominał narodowi podstawowe prawdy jak godność człowieka i jego wolność – mówił ks. bp.

 

Ordynariusz wskazał na niezwykłą aktualność słów, często powtarzanych przez bł. Kapłana „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

 

W jednej z homilii przestrzegał przed kolaboracją ze złem mówiąc: „Nie zachowasz w pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczki innej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć dwóm panom. Musisz dokonać wyboru, ale po głębokim przemyśleniu”.

 

– Patron Solidarności, duszpasterz ludzi pracy i służby zdrowia, duchowy przewodnik inteligencji i artystów, obrońca pokrzywdzonych i prześladowanych w stanie wojennym wielokrotnie wyjaśniał, że „tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego”. Najpierw samemu trzeba być szlachetnym człowiekiem – przypomniał biskup polowy.

 

Bp Guzdek podkreślił, że ks. Popiełuszko jest „symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu”. – Także dziś przypomina światu, a zwłaszcza wyznawcom Chrystusa, że trzeba przeciwstawiać się potędze zła. Nie wolno nam pozostać biernym i nie reagować na łamanie praw człowieka oraz poniżanie jego godności – mówił kaznodzieja.

 

NSZZ Solidarność z Jaworzna stara się uczestniczyć w takich uroczystościach, podkreślając swe przywiązanie do nauki bł. ks. Jerzego. Jaworzniccy związkowcy uważani są za jednych z najbardziej zaangażowanych w sprawy Solidarności. Uczestniczą w wielu uroczystościach organizowanych przez związek, nie odżegnują się od wspomagania innych kolegów uczestnicząc w wielu akcjach protestacyjnych w całym kraju. Są tam gdzie łamane są prawa pracowników oraz prawa związkowe. Znajdują jednak czas na duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, uczestnicząc w pielgrzymkach na Jasną Górę do Piekar Śląskich itp. Co roku we wrześniu NSZZ Solidarność miasta Jaworzno zaprasza mieszkańców Jaworzna na uroczystą mszę św. w intencji NSZZ Solidarność oraz za Ojczyznę, która odbywa się w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny. 

 

Zdjęcia z uroczystości >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.