Piotr Duda wybrany na kolejną kadencję


 

Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas odbywającego się w Bielsku-Białej Krajowego Zjazdu Delegatów związku jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

 

Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas odbywającego się w Bielsku-Białej Krajowego Zjazdu Delegatów związku jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

– Warto było harować te cztery lata dla tej chwili. Cieszę że przekonałem do swoje pracy, pracy wykonanej wspólnie z Komisją Krajową, delegatów, którzy na mnie zagłosowali. Obiecuję, i szczególnie zwracam się do tych, którzy na mnie nie głosowali, że zrobię wszystko, aby się przekonali do mnie i do mojej pracy – powiedział po ogłoszeniu wyniku wyborów Piotr Duda. – W tych trudnych dla nas czasach nie zostawiajcie mnie samego. Bo chwile będą trudne będziemy atakowani, ja będą atakowany, trzymajmy się razem – dodał szef Solidarności.

 

Priorytety na nową kadencję

Piotr Duda był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas prezentacji wśród strategicznych priorytetów działań władz związku na najbliższe cztery lata wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, realizacją proponowanych przez związek rozwiązań ustawowych w sprawie wzrostu płacy minimalnej, przywrócenie w Kodeksie pracy zapisów dotyczących czasu pracy sprzed wprowadzonych w tym roku zmian wydłużających okres rozliczeniowy, ograniczenie stosowania umów cywilno-prawnych, działania na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych dla społeczeństwa, w tym również podatku VAT, przeciwstawienie się drugiemu pakietowi klimatyczno-energetycznemu i działania na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce. – Tylko poprzez przemysł, a nie usługi polska gospodarka będzie się rozwijać – podkreślił szef związku.

 

Wszystkie priorytety są zawarte w uchwale programowej zjazdu, której omówienie i przyjęcie zaplanowano na drugi dzień obrad 9 października.

 

Sprawozdanie za ubiegłą kadencją

W trwającym blisko dwie godziny sprawozdaniu przewodniczący omówił najważniejsze działania podejmowane przez Solidarność w ostatniej kadencji. Wymienił m.in. obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, walkę z umowami śmieciowymi i działania związane ze sprzeciwem wobec wydłużenia wieku emerytalnego, w tym zebranie 2,5 mln podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w tej sprawie. Przypomniał o ubiegłorocznych Ogólnopolskich Dniach Protestu w Warszawie, strajku generalnym na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, a także działaniach związku w sprawie zablokowania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

 

Skuteczne skargi do Trybunału

Podkreślił, że związek korzystał z możliwości zaskarżenia antypracowniczych i antyzwiązkowych aktów prawnych do Trybunału Konstytucyjnego i do Międzynarodowej Organizacji Pracy. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał skargę NSZZ Solidarność na niezgodne z Konstytucją RP wydłużenie czasu pracy osób niepełnosprawnych i dał ustawodawcy rok na zmianę przepisów. W tym roku Sejm przyjął ustawę przywracającą skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych. W TK na rozpatrzenie czekają kolejne skargi związku dotyczące prawa do strajku pracowników służby publicznej, a także ograniczeń w prawie o zgromadzeniach publicznych.

 

Skutek przyniosła  skarga do MOP w sprawie naruszenia w Polsce prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe. Komitet Wolności Związkowych MOP zobowiązał polski.

 

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Ślasko – Dabrowski.