Solidarnościowa akcja protestacyjna w KWK Kazimierz Juliusz