Msza w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny – Jaworzno 7.09.2014 r.