Andrzej Dudzik we władzach śląsko – dabrowskiej Solidarności


Dominik Kolorz będzie kierował śląsko-dąbrowską Solidarnością w kadencji 2014-2018. Jego kandydaturę poparła zdecydowana większość delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, które odbyło się 12 czerwca w Katowicach.

Dominik Kolorz będzie kierował śląsko-dąbrowską Solidarnością w kadencji 2014-2018. Jego kandydaturę poparła zdecydowana większość delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, które odbyło się 12 czerwca w Katowicach.

Za wyborem Dominika Kolorza na szefa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego opowiedziało się 162 delegatów, 13 było przeciwnych, 1 głos był nieważny. Delegaci wybrali także członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.

W zarządzie regionu zasiadał będzie również przewodniczący jaworznickich wodociągów Andrzej Dudzik.  Poza tym z Jaworzna w zarządzie regionu znaleźli się jeszcze Monika Starostka szefowa Solidarności z jaworznickiego Urzędu Skarbowego oraz Waldemar Sopata przewodniczący Solidarności w ZG Sobieski. Waldemar Sopata został wybrany również, jako delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Na krajówkę wybrany także został członek KZ z ZG Sobieski Bogdan Biś dotychczasowy zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Piotra Dudy.  

Podczas WZD Dominik Kolorz podsumował działania śląsko-dąbrowskiej Solidarności w ostatnich miesiącach i przedstawił plany na rozpoczynającą się kadencję. Jednymi z najważniejszych będą działania na rzecz odbudowy potencjału gospodarczo-przemysłowego oraz naukowego regionu poprzez doprowadzenie do podpisania Kontraktu Regionalnego dla Województwa Śląskiego i  współpraca związku z przedsiębiorcami w celu zmiany systemu podatkowego w Polsce, tak, aby wzrosły płace pracowników, a zarazem zmniejszyły się obciążenia podatkowe przedsiębiorstw. Wśród istotnych zadań, jakie stoją przed Solidarnością szef śląsko-dąbrowskiej „S” wymienił wprowadzenie obywatelskiej reprezentacji do Senatu oraz reformę wewnętrzną związku zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Przypomniał, że śląsko-dąbrowska Solidarność w lutym tego roku podpisała porozumienie o partnerstwie z organizacją reprezentującą kilka tysięcy podmiotów z sektora małych i średnich firm. Oprócz wspólnych działań na rzecz zmian systemu podatkowego sygnatariusze porozumienia zamierzają wspólnie z innymi niepartyjnymi organizacjami społecznymi wprowadzić reprezentację obywatelską do Senatu. – Senat, jako wyższa izba parlamentu ma możliwości kontroli władz, inicjatyw ustawodawczych – powiedział Kolorz. Podkreślił, że nie chodzi o to, by Solidarność szła do wyborów, ale powinna być inicjatorem społecznej i obywatelskiej kontroli nad tymi, którzy sprawują władzę. – Czy nam się to podoba, czy nie, wszystko, co złe dla obywateli dzieje się na Wiejskiej. Dopóki nie będziemy mieć nad Wiejską swojej kontroli, będą z nami robić, co chcą – zaznaczył. Jego zdaniem w Senacie powinni znaleźć się nie ludzie powiązani z establishmentem, ale tacy, którzy będą realizować postulaty związku i stowarzyszeń, które przystąpią do porozumienia.

Dominik Kolorz podkreślił,   że konieczna jest zmiana statutu związku i dostosowanie go do współczesnych warunków funkcjonowania organizacji związkowych w Polsce. Podkreślił, że potrzebne są zmiany w ustawie o związkach zawodowych, bo obecna nie sprawia, że z efektów działań podejmowanych przez związek i prowadzonych przez niego negocjacji korzystają tylko jego członkowie.

Delegaci na WZD przez aklamację poparli kandydaturę Piotra Dudy na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, który zostanie wybrany podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w październiku w Bielsku-Białej.

Wśród dokumentów przyjętych w trakcie obrad znalazł się m.in. apel do radnych Sejmiku Województwa Śląskiego o odrzucenie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej wchłonięcia szpitali wojewódzkich przez kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Delegaci zwrócili się również z apelem do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego o podjęcie pilnych działań mających na celu wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, i zatrudnienie ich w pełnym wymiarze.

aga, łk, ny

 

Źródło oficjalna strona śląsko – dąbrowskiej Solidarności.