25 lat Solidarności przy MPWiK Jaworzno


– Chciałbym powitać szanownych gości na uroczystym spotkaniu z okazji przypadającej 25 rocznicy powstania organizacji związkowej NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno – przywitał zebranych przewodniczący NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik na uroczystościach z okazji jubileuszu w sobotę 17 maja 2014 r.

 

– Chciałbym powitać szanownych gości na uroczystym spotkaniu z okazji przypadającej 25 rocznicy powstania organizacji związkowej NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno – przywitał zebranych przewodniczący NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno Andrzej Dudzik na uroczystościach z okazji jubileuszu w sobotę 17 maja 2014 r

Po krótce przypomniał minione 25 lat istnienia Solidarności w MPWiK Jaworzno, wspomniał o trudnej restrukturyzacji z przed lat, lecz przede wszystkim skupił się na obecnych dokonaniach. Na wynegocjowanym i podpisanym ZUZP, regulaminem pracy oraz chlubą dla związku oraz firmy tegorocznej nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Przypomniał o wydarzeniach sprzed roku, kiedy to 26 marca 2013 r pracownicy MPWiK w Jaworznie przystąpili do dwugodzinnego strajku generalnego w regionie śląsko – dąbrowskim. – Kończąc chciałbym z tego miejsca podziękować tym wszystkim, byłym i obecnym członkom Solidarności przy MPWiK Jaworzno, którzy w przeciągu minionych 25 lat przyczynili się do rozwoju związku – mówił na zakończenie przewodniczący Dudzik. – Składam z tej okazji na ręce byłych przewodniczących Solidarności przy MPWiK podziękowania. Dla członków zakładowej Solidarności i tym wszystkim, dla których idea Solidarności jest najlepszym dobrem. 

Po przewodniczącym Dudziku głos zabrał zaproszony na jubileusz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. – Srebrne gody to wspaniałe wydarzenie, nie tylko dla naszej organizacji związkowej, ale dla całego związku NSZZ Solidarność – zaznaczył na wstępie przewodniczący Komisji Krajowej. Przewodniczący Duda przypomniał zebranym wydarzenia sprzed 25 lat, gdy Solidarność czynnie włączyła się w budowę nowej rzeczywistości. Nadmienił, że nie możemy jednak zapomnieć, że ta transformacja, która nastąpiła miała i ciemne strony. Wiele zakładów pracy zostało zlikwidowane, wiele ludzi straciło pracę. – Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie i ten Wasz jubileusz, bo on pokazuje, że związek zawodowy Solidarność jest potrzebny w naszym kraju…Cieszyłem się bardzo, że w tym roku mogłem wręczyć certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dla was – dodał szef krajowej Solidarności.  

Przewodniczący Duda na ręce Andrzeja Dudzika wręczył statuetką robotnika z uniesionymi rękami, którego oryginał stoi w gdańskiej sali BHP. – Dla nas jest to symbol dialogu, symbol dobrych porozumień – powiedział na koniec przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności.

Po przewodniczącym Dudzie głos zabrał Prezydent Miasta Jaworzno Paweł Slilbert. – Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Komisji Krajowej. W dzisiejszym dniu jakże ważnym z punktu widzenia historyczna. Podobnie jak Przewodniczący Piotr Duda zastanawiam się, jaki jest bilans tych 25 lat. Każdy z nas pewno liczył na coś więcej – mówił do zaproszonych gości prezydent Silbert. Zaznaczył, iż jako naród w tamtym czasie mieliśmy wiele szczęścia, ponieważ gdyby za naszą wschodnią granicą rządził ktoś pokroju Putina to nie wiadomo jakby się to dla nas skończyło. – Życzę wszystkim z Państwa, żeby nam sprzyjało szczęście w naszych działaniach. Bardzo mnie martw, że straciliśmy „pazur”. Dziś jest jakieś dziwne zobojętnienie. To jest straszne! – Powiedział prezydent Jaworzna. Na ręce przewodniczącego Dudzika złożył gratulacje całej Solidarności z MPWiK oraz pamiątkową tabliczkę jubileuszową.

Następnie do zaproszonych gości mówił Przewodniczący Sekcji Terenowej Miasta Jaworzno Waldemar Sopata. – Z okazji tej pięknej Waszej rocznicy w imieniu nie tylko własnym, ale całej jaworznickiej Solidarności chcę Wam podziękować za tę Solidarność. – Przewodniczący Sopata podziękował za to, że Solidarność z MPWiK jest widoczna, że uczestniczy w życiu związkowym w manifestacjach, uroczystościach patriotycznych. Przypomniał, iż dzięki takiemu działaniu w Jaworznie w ostatnim czasie powstało sześć nowych Komisji Zakładowych Solidarności. Z okazji srebrnych godów NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno szef jaworznickiej Solidarności podarował Solidarności z MPWiK pamiątkową tabliczkę. W tym momencie większość obecnych przedstawicieli KZ Solidarności z ternu Jaworzna zaczęło osobiście składać gratulacje Andrzejowi. Przewodniczący Solidarności z MPWiK Jaworzno nie krył pozytywnych emocji.

Po gratulacjach ze strony jaworznickiej Solidarności do zebranych przemówił Prezes MPWiK Jaworzno Pan Józef Natonek. Przedstawił gościom osiągnięcia firmy z ostatnich lat. Ponad 100 km kanalizacji, oddaną do użytku jedną z najnowocześniejszych w Europie stacja uzdatniania wody itd. Zaznaczył, że nie byłby to możliwe bez dobrej współpracy ze stroną społeczną. – Dziś wiem, że wodociągi to nie tylko zarząd, ale przede wszystkim pracownicy i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że to ludzie tworzą firmę – mówił Pan Prezes, przyznając, że to wszystko dzięki dialogowi. – Nasz dialog jest oparty na dążeniu do pewnego celu. Przykładem tego jest docenianie naszych działań przez Pana Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy i Prezydenta Bronisława Komorowskiego. – Powiedział na koniec szef jaworznickich wodociągów.

Decyzją Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno została odznaczona złotym medalem Solidarności. Takie same odznaczenie odebrał również pierwszy Przewodniczący Komisji Zakładowej i jej współzałożyciel pełniący tę funkcję przez 17 lat kolega Zbigniew Szwajca. Medale wręczał obecny na uroczystości wiceszef przewodniczącego śląsko – dąbrowskiej Solidarności Mirosław Truchan. – Szanowni Państwo, tyle wspaniałych słów tutaj powiedziano. Ja chciałbym dodać, wspaniałe 25 lat, wspaniała historia, wspaniali ludzie – mówił Mirosław Truchan. – Ale to, co nas cieszy, że te 25 lat to nie jest tylko historia. –   Następnego dnia w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny odprawiono mszę św. w intencji pracowników, rencistów i emerytów MPWiK Jaworzno, a także członków NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno.  

Wśród zacnych gości, oprócz przemawiających obecni byli zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Bogdan Biś, zastępca prezydenta Jaworzna Dariusz Starzycki oraz przedstawiciele jaworznickich Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność.

 

Galeria z uroczystości >>>

 

Dział informacji NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno.