Oświadczenie w sprawie protestów środowisk osób niepełnosprawnych


Uprzedzaliśmy i przewidywaliśmy, że do protestu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych dołączą kolejne grupy – teraz są to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających stałej pełno-dobowej opieki.

 

Uprzedzaliśmy i przewidywaliśmy, że do protestu rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych dołączą kolejne grupy – teraz są to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających stałej pełno-dobowej opieki.

Ostrzegamy, że jeśli rząd nie zajmie się kompleksowo problemami ludzi niepełnosprawnych, za chwilę trzecia grupa rozpocznie protesty – niepełnosprawni, którym rząd wbrew konstytucji, nowelizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydłużył czas pracy.

Rząd PO-PSL przegrał przed trybunałem dwie sprawy dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych. Jedną po skardze NSZZ „Solidarność”, która wykazała niekonstytucyjność nowelizacji przywołanej powyżej ustawy o rehabilitacji… oraz w kwestii progów dochodowych uprawniających opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych do świadczeń pielęgnacyjnych. Ani w jednej, ani drugiej sprawie rząd nie uruchomił żadnych działań i nie podporządkował się orzeczeniom Trybunału. Dlatego kolejne protesty są tylko kwestią czasu.

Jeszcze raz przypominamy, że dialog społeczny nie polega na informowaniu o decyzjach jakie podjął rząd, ale na wspólnym dochodzeniu do kompromisu. Niepełnosprawni byli tylko informowani, dlatego dzisiaj rozpaczliwie walczą o swoje prawa.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie mogą, nie chcą i nie będą czekali na realizację należnych im praw.

Wzywamy rząd do natychmiastowego poddania się wyrokom Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze raz – już nie żądamy, ale wręcz prosimy premiera, a szczególnie ministra pracy, aby się opamiętał i zamiast prowadzić kampanię wyborczą, zajął się rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych.|

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność

fot.T.Gutry