Sukces pracowników jaworznickiego samorządu


28 stycznia jaworzniccy radni przegłosowali poprawki do budżetu na 2014 rok. Znajdą się w nim pieniądze na wypłaty dla pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu. – To ogromny sukces pracowników tych instytucji, którzy kilka dni temu zrzeszyli się w Solidarności, by bronić swoich miejsc pracy

28 stycznia jaworzniccy radni przegłosowali poprawki do budżetu na 2014 rok. Znajdą się w nim pieniądze na wypłaty dla pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu. – To ogromny sukces pracowników tych instytucji, którzy kilka dni temu zrzeszyli się w Solidarności, by bronić swoich miejsc pracy – komentuje Waldemar Sopata, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ „S” Miasta Jaworzna.

Podkreśla, że radni ugrupowań Platforma Obywatelska, Wspólnie dla Jaworzna oraz Skutecznie dla Jaworzna zrezygnowali z części poprawek do budżetu, które złożyli kilka dni wcześniej. Odstąpili m.in. z przesunięcia środków z funduszu płac w UM, MZNK i Ośrodku Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu na inwestycje. Gdyby radni nie wycofali się z tych poprawek w instytucjach samorządowych, mogłoby zostać zwolnionych nawet 200 pracowników.

W ubiegłym tygodniu pracownicy tych instytucji zaniepokojeni pomysłami radnych postanowili się bronić i założyli zakładowe komisje Solidarności. Tylko w ciągu jednego dnia do organizacji związkowej w tych trzech placówkach zapisało się ponad 200 osób.

Po raz kolejny wygrała dewiza „zorganizowani mają lepiej”. Dzięki zorganizowaniu się pracowników jaworznickich instytucji samorządowych w NSZZ Solidarność udało się skutecznie obronić wiele miejsc pracy. Być może doszło do radnych, że uprawianie hucpy politycznej i granie na emocjach pracowników do niczego dobrego nie prowadzi. Oby to była już ostatnia próba sił nieodpowiedzialnych radnych, którzy dbają jedynie o własny interes nie oglądając się na dobro społeczne.

No podstawie oficjalnej strony Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność www.solidarnosckatowice.pl