Solidarność pisze do Radnych


– Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność miasta Jaworzna po raz kolejny wyraża oburzenie postawą Radnych, którzy do walki politycznej w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych 2014 nie wahają się użyć kolejnych po nauczycielach grup społecznych i zawodowych z naszego miasta.

– Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność miasta Jaworzna po raz kolejny wyraża oburzenie postawą Radnych, którzy do walki politycznej w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych 2014 nie wahają się użyć kolejnych po nauczycielach grup społecznych i zawodowych z naszego miasta. Czytamy w piśmie skierowanym do jaworznickich Radnych od przedstawicieli Solidarności z miasta Jaworzno.

W dalszej części pisma jaworzniccy związkowcy wyrażają swoje oburzenie całą sytuacją, propozycjami cięć w płacach poszczególnych instytucjach samorządowych nazywając całą sytuacją „hucpą polityczną”.

Przypomnijmy w zeszłym tygodniu część jaworznickich Radnych z trzech ugrupowań: Platformy Obywatelskiej, Wspólnie dla Jaworzna oraz Skutecznie dla Jaworzna zaproponowała cięcia w budżecie miejskim na 2014. Nie byłoby w tym nic gorszącego gdyby cięcia nie dotyczyły płac w instytucjach miejskich. I to wysokich cięć. Co za tym idzie oszczędności te wymusiłyby redukcję zatrudnienia w tych instytucjach. Oczywiście samorządowcy nie widzą w tym nic niestosownego, ponieważ wyraźnie mówią, że to nie oni będą zwalniać pracowników. Wobec możliwości tak czarnego scenariusza pracownicy kilku instytucji samorządowych postanowiło się zjednoczyć i założyć organizacje związkowe. O pomoc w tworzeniu związków zawodowych w poszczególnych instytucjach zwrócono się do Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. W ciągu kilku godzin powstały trzy organizacje związkowe NSZZ Solidarność w Urzędzie Miejski Jaworzno, w Miejskim Zakładzie Nieruchomości Komunalnych oraz w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu.

– Pracownicy tych placówek zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w założeniu związku, którą oczywiście otrzymali. Z taką sytuacją, by w jednym momencie powstały trzy nowe, i w dodatku tak licznie organizacje związkowe, zetknąłem się po raz pierwszy – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna. W ciągu kilku godzin do Solidarności w tych instytucjach zapisało się ponad 200 osób.

Mając na względzie dobro społeczne przedstawiciele jaworznickiej Solidarności wystosowali 27 stycznie pismo do Radnych Jaworzna w obronie pracowników podległych jaworznickiemu magistratowi. Związkowcy deklarują, iż działania ich nie są skierowane w którąkolwiek grupę radnych jasno jednak stawiając swe zamiary – …deklarujemy, że będziemy zjednoczeni w obronie ich ( pracowników jaworznickich instytucji samorządowych) miejsc pracy nie pozwalając na podjęcie przez Radnych decyzji szkodzących wszystkim obywatelom naszego miasta. – Piszą związkowcy.

Zdaniem Waldemara Sopaty radni, którzy zgłosili poprawki do budżetu miasta, grają na emocjach zwykłych ludzi.Nie wolno tak postępować. To radni są dla mieszkańców, a nie odwrotnie. – mówi Przewodniczący Sopata.

Treść pisma tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.