Jest porozumienie płacowe na 2014 r.


Sukcesem zakończyły się negocjacje płacowe w MPWiK Jaworzno pomiędzy KZ NSZZ Solidarność a Zarządem spółki. Podwyżka stawek osobistego zaszeregowania o 4.3% od 1 stycznia 2014 r. Nagroda „Komunalnik” nie mniej niż 2000 zł.  Utrzymanie kwoty przeznaczonej na premii na poziomie z roku ubiegłego oraz dalsze negocjacje płacowe po analizie finansowej spółki po I półroczu 2014 r. to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego podpisanego przez Zarząd Spółki i Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie tutaj >>>