Świąteczne spotkanie Sekcji Terenowej


Od krótkiej modlitwy rozpoczęło się opłatkowe spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno, które odbyło się w piątek 20 grudnia. – Drodzy. Wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia.

Od krótkiej modlitwy rozpoczęło się opłatkowe spotkanie Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno, które odbyło się w piątek 20 grudnia.Drodzy. Wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia.Dziękujemy Bogu Ojcu za to, że tak umiłował świat, że dał nam swojego jedynego syna, który narodził się z Maryi Dziewicy. Dziękujemy, że po raz kolejny pozwolił doczekać nam świąt i przeżywać to wspólne spotkanie w tym miejscu. – Wygłosił modlitwę ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.

Następnie ks. Prałat odczytał fragment Ewangelii, opisujący to niezwykłe wydarzenie, jakim było narodzenie Boga Człowieka.  Po odczytaniu Ewangelii ks. Cebulski y złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. – Chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Bóg wspierał Wasze działania. – Mówił kapłan. – Z serca życzę, aby to Boże Dziecię Błogosławiło nam na każdy dzień. – Zakończył życzenia ks. Prałat skierowane do członków jaworznickiej Solidarności.

– Chciałem ks. Podziękować, że zawsze ks. ma czas dla Solidarności. To jest dla nas bardzo ważne, że ks. zawsze Solidarność widzi, jako tego dobrego ducha. – Dziękował w imieniu miejskich struktur Solidarności przewodniczący Waldemar Sopata. – Chciałem złożyć ks. i nam tu zgromadzonym zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Aby ta atmosfera świąteczna trwała jak najdłużej. Życzę samych łask od Dzieciatka Jezus. – Życzył przewodniczący Sopata.

Sekcja Terenowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

Od lat przedstawiciele poszczególnych Komisji Zakładowych Solidarności z Jaworzna spotykają się na tradycyjnym opłatku przedświątecznym, na które zapraszany jest proboszcz jaworznickiej Kolegiaty św. Wojciecha i św. Katarzyny ks. Prałat Eugeniusz Cebulski.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.