Uroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko matki Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki- Suchowola 23 listopada 2013r