INFORMACJA – PACZKA ŚWIĄTECZNA


Komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPWIK Jaworzno SP. Z O.O. -informuje że od dnia 9-12-2013r w biurze związkowym będą wydawane paczki świąteczne dla członków naszej organizacji związkowej.