Informacja-MPWIK Jaworzno porozumienie płacowe


W dniu 14-11-2013 – W wyniku negocjacji Zarządu S z KZ NSZZ „Solidarność” oraz po analizie sytuacji finansowej Spółki , na podstawie Porozumienia z dnia 21-01-2013r, Strony ustaliły wypłatę nagrody w kwocie 600zł brutto.