Solidarność pisze do Radnych


„Walka polityczna prowadzona przez zasiadających w Radzie miasta przedstawicieli różnych partii i ugrupowań nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą jest dalece niedopuszczalna niezależnie, jakiej grupy społecznej bądź zawodowej by dotyczyła.” – Czytamy w liście skierowanym do Radnych Miasta Jaworzna przez jaworznickie struktury NSZZ Solidarność.

„Walka polityczna prowadzona przez zasiadających w Radzie miasta przedstawicieli różnych partii i ugrupowań nie mają nic wspólnego z merytoryczną debatą jest dalece niedopuszczalna niezależnie, jakiej grupy społecznej bądź zawodowej by dotyczyła.” – Czytamy w liście skierowanym do Radnych Miasta Jaworzna przez jaworznickie struktury NSZZ Solidarność.

List był wynikiem bulwersującego przebiegu Sesji Rady Miasta w dniu 29 października, na której „zakładnikami” politycznych przepychanek byli jaworzniccy nauczyciele. Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność miasta Jaworzno, która powołana jest do kontaktu ze strukturami władz miejskich, jest stanowczo przeciwna takiemu uprawianiu polityki. Chucpa polityczna zapukała z ul. Wiejskiej do bram naszego miasta, co wyraźnie zauważyli przedstawiciele Solidarności, którzy uczestniczyli w specjalnym posiedzeniu Rady Miasta 31 października. NSZZ Solidarność miasta Jaworzno apelowała w piśmie, aby Radni zaprzestali uprawiania takiej polityki – „Sesje Rady Miasta nie mogą być poletkiem do zbijania kapitału politycznego poszczególnych ugrupowań w blasku fleszy kamer a powinny opierać się na merytorycznej debacie w celu wypracowania korzystnych rozwiązań dla dobra obywateli naszego miasta.” – Czytamy w dalszej części listu związkowców.

NSZZ Solidarność zawsze łączy a nie dzieli i z takim apelem występujemy do włodarzy Jaworzna.

 

Treść listu do Radnych Jaworzna tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.