MPWiK Jaworzno jednym z przyjaznych pracodawców


Trzy przedsiębiorstwa z naszego regionu, z Gliwic, Jaworzna i Zabrza znalazły się wśród laureatów VI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W sumie w konkursie uhonorowano 14 pracodawców z całego kraju. Wyróżnione przedsiębiorstwa z naszego regionu to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworzna, SFW Energia z Gliwic oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

 

Trzy przedsiębiorstwa z naszego regionu, z Gliwic, Jaworzna i Zabrza znalazły się wśród laureatów VI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W sumie w konkursie uhonorowano 14 pracodawców z całego kraju. Wyróżnione przedsiębiorstwa z naszego regionu to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworzna, SFW Energia z Gliwic oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

 

Laureatów wyłoniła Komisja Certyfikacyjna, składająca się z przedstawicieli Solidarności, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie i prezydenta Bronisława Komorowskiego, który objął patronat nad akcją. Do konkursu mogły być zgłoszone tylko te firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ Solidarność. Kryteria, jakie brane są pod uwagę prez Komisję Certyfikacyjną, to przede wszystkim preferowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz zasad dialogu społecznego. Ważne jest też, by  pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych.

Firma wyróżniona certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Pracodawca może też stracić certyfikat w przypadku, gdy w jego firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Na podstawie komunikatu
Działu Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność