Dość lekceważenia społeczeństwa

Dość lekceważenia społeczeństwa

„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów. Po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

 

„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów. Po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. – Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Podczas spotkania ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie „dniem branżowym”.

 

– Oznacza to, że każde ministerstwo, które ma coś na sumieniu, może się nas obawiać – zapowiedział Jan Guz z OPZZ.

Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa” ma zwrócić uwagę na otwartą formułę protestu.  – Oczywiście, organizują go trzy centrale związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby dołączały inne grupy. – Duda dodał też, że 10 sierpnia w Łodzi będzie miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Platformy Oburzonych.

Liderzy związkowi odnieśli się też do zaproszenia ze strony pracodawców: „Organizacje pracodawców wielokrotnie nie dotrzymywały słowa danego stronie związkowej, zatem nasze zaufanie do pracodawców jest ograniczone.  Aby możliwe były rozmowy związków z pracodawcami w dialogu autonomicznym,  konieczne jest odbudowanie tego zaufania. Dlatego zwracamy się do pracodawców o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii realizacji rozwiązań zawartych w pakiecie antykryzysowym przyjętym przez pracodawców w 2009 roku.

Przede wszystkim chodzi tu o:

• wprowadzenie pakietów socjalnych,

 

• ograniczenie stosowania umów na czas określony,

 

• określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,

 

• wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu.

 

Oczekujemy także podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej na rok 2014. Bez jasnej deklaracji pracodawców wobec powyższych postulatów nie widzimy sensu rozmów dwustronnych” – napisali we wspólnym oświadczeniu. Międzyzwiązkowy  Krajowy Komitet Strajkowy przyjął też oświadczenie w sprawie uniemożliwienia przez stronę rządową prowadzenia negocjacji w sprawie minimalnego wynagrodzenia oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

KK NSZZ Solidarność.