Dość lekceważenia społeczeństwa


„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów. Po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

 

„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów. Po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego  Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni.

Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. – Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Podczas spotkania ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie „dniem branżowym”.

 

– Oznacza to, że każde ministerstwo, które ma coś na sumieniu, może się nas obawiać – zapowiedział Jan Guz z OPZZ.

Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa” ma zwrócić uwagę na otwartą formułę protestu.  – Oczywiście, organizują go trzy centrale związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby dołączały inne grupy. – Duda dodał też, że 10 sierpnia w Łodzi będzie miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Platformy Oburzonych.

Liderzy związkowi odnieśli się też do zaproszenia ze strony pracodawców: „Organizacje pracodawców wielokrotnie nie dotrzymywały słowa danego stronie związkowej, zatem nasze zaufanie do pracodawców jest ograniczone.  Aby możliwe były rozmowy związków z pracodawcami w dialogu autonomicznym,  konieczne jest odbudowanie tego zaufania. Dlatego zwracamy się do pracodawców o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii realizacji rozwiązań zawartych w pakiecie antykryzysowym przyjętym przez pracodawców w 2009 roku.

Przede wszystkim chodzi tu o:

• wprowadzenie pakietów socjalnych,

 

• ograniczenie stosowania umów na czas określony,

 

• określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia,

 

• wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu.

 

Oczekujemy także podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej na rok 2014. Bez jasnej deklaracji pracodawców wobec powyższych postulatów nie widzimy sensu rozmów dwustronnych” – napisali we wspólnym oświadczeniu. Międzyzwiązkowy  Krajowy Komitet Strajkowy przyjął też oświadczenie w sprawie uniemożliwienia przez stronę rządową prowadzenia negocjacji w sprawie minimalnego wynagrodzenia oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

KK NSZZ Solidarność.