MKPS- list do premiera


Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zaprasza premiera Donalda Tuska na Śląsk. – Komentując akcję strajkową 26 marca, zaznaczył Pan, iż „nie można lekceważyć nikogo wtedy, kiedy zgłasza pretensje pod adresem władzy”. Trzymamy Pana ze słowo – napisali w liście do premiera reprezentanci MKPS.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zaprasza premiera Donalda Tuska na Śląsk. – Komentując akcję strajkową 26 marca, zaznaczył Pan, iż „nie można lekceważyć nikogo wtedy, kiedy zgłasza pretensje pod adresem władzy”. Trzymamy Pana ze słowo – napisali w liście do premiera reprezentanci MKPS.

Członkowie komitetu nawiązali też do innych fragmentów komentarza, które premier Tusk wygłosił w dniu solidarnościowego strajku generalnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Premier stwierdził wówczas, że postulaty MKPS są dla niego niejasne i niezrozumiałe. W liście przypominają, że postulaty zostały skierowane do rządu jesienią ubiegłego roku i że były przedmiotem rozmów z oficjalną delegacją rządową. Nad zgłoszonymi przez MKPS postulatami pracowało pięć zespołów roboczych, w skład których obok związkowców i pracodawców wchodzili też przedstawiciele rządu. – Dlatego jesteśmy zaskoczeni, że nie dotarła do Pana Premiera precyzyjna informacja na temat sensu i wagi postulatów wysuniętych przez MKPS. Wobec tego zapraszamy Pana Premiera wraz z przedstawicielami resortów gospodarki, finansów, pracy, zdrowia i edukacji do bezpośredniego spotkania z delegacją MKPS na Śląsku. Jesteśmy gotowi wyjaśnić Panu Premierowi i przedstawicielom resortów wszelkie nurtujące Was wątpliwości dotyczące naszych postulatów – zadeklarowali w liście reprezentanci MKPS.

Mamy nadzieję, że nie obawia się Pan spotkania z ludźmi, którzy „zgłaszają pretensje pod adresem władzy”. Nie ma się czego bać. Jesteśmy takimi samymi obywatelami tego kraju jak Pan i liczymy, że Panu, tak samo mocno jak nam, zależy na przyszłości, rozwoju i dobru naszej Ojczyzny – podkreślili związkowcy w liście do szefa rządu.

 List do premiera >>>

Informacje NSZZ Solidarność Region Śląsko- Dąbrowski>>>