INFORMACJA


KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY MPWiK JAWORZNO SP. Z O. O. DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE STATUTU ORAZ ZGODNIEZ ORDYNACJĄ WYBORCZĄ PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR.09/03/13/KZO ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CELEM ZŁOŻENIA INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W ROKU 2012.

 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 04 KWIETNIA 2013 r. O GODZ. 13.00

W ŚWIETLICY ZAKŁADOWEJ. OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA