STRAJK 26 MARCA 2013


26 marca w województwie śląskim przeprowadzono strajk solidarnościowy. W MPWiK Jaworzno Sp. z o.o. udział w strajku wzięła duża część załogi popierając zgłoszone postulaty. W godzinach od 7 do 9 do strajku przyłączyli się członkowie NSZZ „Solidarność” jak również pozostali pracownicy.

26 marca w województwie śląskim przeprowadzono strajk solidarnościowy

Jak podał MKPS, w czynnej akcji strajkowej trwającej od godziny 3.00 do 10.00 wzięło udział ponad 85 tys. pracowników.  Nie wyjechało 105 pociągów, 120 autobusów i 65 tramwajów. Strajkowało 165 placówek oświatowych. W sumie strajk objął około 400 zakładów pracy. To były w większości dwugodzinne akcje strajkowe na pierwszych zmianach.

W MPWiK Jaworzno Sp. z o.o. udział w strajku wzięła duża część załogi popierając zgłoszone postulaty. W godzinach od 7 do 9 do strajku przyłączyli się członkowie NSZZ „Solidarność” jak również pozostali pracownicy. Do zgromadzonych przed portiernią pracowników zwrócił się Przewodniczący KZ. A.Dudzik, przekazując informacje o postulatach i żądaniach MKPS.

Strajkujący ze zrozumieniem podeszli do żądań  zawartych w postulatach dotyczących ogólnospołecznych problemów, solidaryzując się z innymi grupami zawodowymi.

Akcja protestacyjna miała miejsce również na oczyszczalni ścieków w Jeleniu.

W tym miejsc Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MPWiK Jaworzno pragnie serdecznie podziękować wszystkim pracownikom którzy wzięli udział w strajku i jego przygotowaniu.

Dział informacji NSZZ Solidarność MPWiK Jaworzno>>>